poniedziałek, 6 czerwca 2016

Latarnia Chocimska w Mokoszynie (Sandomierz)

Fot. 2014
Latarnia, kapliczka latarniowa to typ kapliczki w formie czworobocznej kostki (prostopadłościanu) z wnękami, ewentualnie prześwitami, ustawionej na kolumnie lub słupie. Nazwa wzięła się stąd, że takie kapliczki mogą przypominać wyglądem latarnię. Zdarza się, że z tego podobieństwa i nazwy wysnuwany jest błędny wniosek, że jakaś kapliczka była niegdyś latarnią. Taka błędna informacja pojawia się, w ustach przewodników czy w lokalnych publikacjach, w stosunku do kilku charakterystycznych kapliczek w Sandomierzu i okolicach. Tzw. latarnie chocimskie nie były więc latarniami sensu stricto. Określenie "chocimskie" odnosi się do legendy, że fundatorami tych kapliczek byli rycerze biorący udział w bitwie pod Chocimiem czy, że w ogóle kapliczki te są wotami związanymi z tą bitwą.  Możliwe, że co do niektórych z tych kapliczek, w legendach o związku z bitwą czy bitwami pod Chocimiem może być ziarno. Na zdjęciu kapliczka prawdopodobnie z II poł. XVI w., tzw. latarnia chocimska w Mokoszynie (obecnie Sandomierz, ul. Lubelska).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz