środa, 12 października 2016

Latarniowa kapliczka słupowa w Batogowie w powiecie makowskim na Mazowszu

Słupowa kapliczka latarniowa w Batogowie powiat makowski woj. mazowieckie
Fot. 2001
Batogowo gmina Sypniewo powiat makowski województwo mazowieckie.

We wsi znajduje się dziewiętnastowieczna murowana z cegły, otynkowana kapliczka przydrożna. Na czworobocznym postumencie umieszczony jest wieloboczny słup z zaokrąglonymi krawędziami zakończony czworoboczną kapliczką otwartą arkadkami. Kapliczkę nakrywa ceglany, namiotowy daszek zwieńczony kutym, żelaznym krzyżem. Reprezentuje ona częsty typ kapliczki latarniowej, wywodzący się prawdopodobnie z latarni umarłych. W kapliczce figurka Matki Boskiej.

Kapliczkę wzniesiono około połowy XIX w. na małym wzniesieniu (usypisku) z kamieni polnych.

Kapliczka latarniowa w Batogowie gm. Sypniewo
Fot. 2001
O kapliczce wspomina Katalog zabytków sztuki w Polsce, Tom X Zeszyt 7 Maków Mazowiecki i okolice, Warszawa 1982, s. 1.

sobota, 8 października 2016

Święty Jan Nepomucen w Sławnie w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim

Św. Jan Nepomucen w Sławnie gm. Lubasz woj. wielkopolskie
Fot. 2004
Sławno gmina Lubasz powiat czarnkowsko-trzcianecki województwo wielkopolskie.

Nad stawem przy szosie stoi kamienna figura św. Jana Nepomucena datowana przez ''Katalog zabytków sztuki'' na przełom XVIII i XIX w. Jest to teren parku podworskiego. ''Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich'' (1889 r.) podaje, że ''w środku osady stoi statua kamienna św. Jana Nepomucena''. Trudno określić czy jest to to samo miejsce. Niewątpliwie postument, na którym umieszczona jest rzeźba nie jest pierwotny i pochodzi z 2. połowy XIX w. Być może figura była przenoszona. Stoi w idealnym dla Nepomuka, czyli figury obrońcy przed powodzią i patrona mostów,  miejscu.

Murowany z cegły postument jest jednocześnie mostkiem nad jednym z rowów w systemie rzeki Gulczanki doprowadzających wodę do stawu. Stojąca na nim rzeźba to klasyczne przedstawienie św. Jana Nepomucena. Ubrany w strój kanonika święty stoi w kontrapoście i adoruje trzymany w prawej ręce, oparty na ramieniu krucyfiks. W lewej ręce kapłan trzyma symbolizującą jego męczeństwo palmę.

Figura jest  fundacją właścicieli majątku i tzw. okręgu dworskiego Sławno. Od roku 1816 była to rodzina Dulińskich, którzy jeżeli nie są fundatorami rzeźby gdyż możliwe, że jest trochę wcześniejsza, to z pewnością przyczynili się do nadania współczesnego kształtu całej figurze ustawionej urokliwie nad wodą. 

Bibliografia

* Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, Tom X. Warszawa:  1889, s. 788.
* Katalog zabytków sztuki w Polsce, Tom V województwo poznańskie,  Zeszyt 2 powiat czarnkowski. Warszawa: 1966, s. 1.